Diagnòstic genètic preimplantacional

¿QUÈ ÉS?

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) permet estudiar la genètica de l’embrió per transferir només embrions que siguin sans per a l’anomalia estudiada. Hi ha dos tipus diferents de DGP:

pgt-a

El més comú és el PGT-A, que serveix per descartar alteracions cromosòmiques en els embrions (tipus síndrome de Down o altres alteracions cromosòmiques, la majoria d’elles incompatibles amb la vida).

pgt-m

El segon tipus és el PGT-M, indicat en pacients que pateixen o que són portadors de determinades malalties genètiques. En aquest cas, l’anàlisi va dirigit a avaluar si l’embrió patirà aquesta malaltia en particular.

Aquesta anàlisi es porta a terme mitjançant una biòpsia dels embrions en estadi de blastocist. Després d’aquesta biòpsia, els embrions es vitrifiquen a l’espera dels resultats i es transfereixen en un cicle posterior de criotransferència. En determinades circumstàncies és possible no vitrificarlos i transferir-los en fresc.

¿A QUI VA DIRIGIT?

gràfica d’embrions

  • Embrions sans
  • Embrions alterats

L’edat té un impacte negatiu sobre la qualitat dels òvuls, de manera que a major edat, més alt serà el percentatge d’embrions amb alteracions cromosòmiques. Per això, en aquest grup de pacients serà més beneficiós fer el DGP per descartar els embrions alterats i augmentar les possibilitats d’embaràs amb una transferència d’un embrió sa.

La principal causa de les fallades d’implantació i els avortaments són les alteracions cromosòmiques de l’embrió, de manera que en pacients amb fallades de tractaments previs es recomana realitzar el DGP per obtenir més informació i augmentar les possibilitats d’èxit.

En pacients amb paràmetres seminals molt alterats o estudis tipus FISH d’espermatozous patològics, també es recomana fer DGP ja que podem trobar un nombre d’embrions alterats per sobre del que és habitual.

Pacients afectes o portadors d’alteracions cromosòmiques hereditàries.

  • Més rapidesa a l’hora d’aconseguir la gestació, ja que evitem transferir embrions alterats que probablement no donessin embaràs.
  • Disminuir la probabilitat d’avortament.
  • Evitar el naixement de nens amb alteracions cromosòmiques.
  • Avantatges econòmics. Encara que aquest tipus d’anàlisi pot incrementar el preu del tractament en un inici, en molts casos el cost global és menor. La raó és que evitem la despesa de transferències infructuoses i de manteniment d’embrions que descartaríem directament en cas de presentar alteracions.

FAQ

preguntes freqüents
  • Amb el DGP se’m pot garantir el naixement d’un fill completament sa?

A dia d’avui no existeix cap tècnica per poder garantir al 100% la salut d’un fill. Amb el DGP que es realitza de forma més habitual (PGT-A), podrem estudiar les alteracions en els cromosomes (síndromes com el Down, Edwards o Patau), però no es descartaran malformacions, ni malalties genètiques com la fibrosi quística, la distròfia muscular, les talassèmies …

En cas que el pacient sigui portador d’una d’aquestes malalties genètiques, fent un estudi previ, amb el PGT-M, si que es podrà estudiar aquesta malaltia en particular en l’embrió, però no totes les malalties genètiques que existeixen.

  • Es pot danyar l’embrió al fer la biòpsia per al DGP?

La possibilitat que un embrió degeneri com a conseqüència de la biòpsia és mínima. La tècnica està molt protocol·litzada i a Ovoclinic comptem amb professionals amb l’experiència necessària.

A més, la biòpsia de l’embrió en estadi de blastocist ha demostrat ser una tècnica segura que no produeix danys al futur nadó.

  • Puc tenir fills sans si tinc una malaltia genètica

Depenent del tipus d’herència de la malaltia hi haurà un 25% o 50% de possibilitats de tenir un fill afecte. La forma d’evitar-ho seria amb el DGP.

En primer lloc caldrà realitzar un estudi genètic per identificar l’alteració i el gen responsable de la malaltia. Posteriorment es requereix fer un estudi d’informativitat. Aquest estudi ens serveix per obtenir la informació necessària per poder estudiar aquesta alteració en l’embrió, i en ocasions necessita de la participació dels familiars dels pacients. L’estudi d’informativitat, un cop realitzat, serveix per a tots els cicles de tractament que siguin necessaris.

consulta les nostres taxes
O

voclinic va obrir les seves portes al gener de 2019, pel qual encara no hi ha dades fiables per realitzar una estadística. Les taxes d’èxit mostrades corresponen a les de la nostra seu central, a Marbella. Els percentatges exposats en aquest apartat s’han dividit de la següent manera:

Beta-hCG positiva: Extreta a partir del nivell de l’hormona beta-hCG (β-hcg) en sang al cap de deu o dotze dies després de la transferència embrionària. Aquesta hormona produïda per l’organisme després de la implantació de l’embrió a l’úter, per la qual cosa es considera un excel·lent indicador de l’existència primerenca d’embaràs.

Embaràs clínic: Sobre la cinquena setmana de gestació apareix el sac gestacional, una petita bossa d’uns dos mil·límetres que envolta l’embrió. La seva presència a la primera ecografia és un bon senyal que l’embrió ha aconseguit implantar-se correctament en l’endometri.

Tasas de la SEF: La Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) és una societat científica sense ànim de lucre la fi de la qual és la promoció d’estudis relacionats amb la fertilitat i la reproducció humana assistida. Aquest organisme publica anualment un informe amb les taxes d’èxit en diferents tractaments de reproducció assistida a partir dels resultats obtinguts per les clíniques de fertilitat espanyoles. Les dades aquí mostrades procedeixen de l’últim informe publicat per la SEF.

TAXES D’EMBARÀS CLÍNIC
0%
TAXA BETA - HCG
0%
TAXES SEF
0%