Finançament

el teu tractament finançat?

Calcula tu financiación

ej: 5000
Mensualidad€ 


  Documentación requerida

  – DNI en vigor (anvers i revers).
  – Assalariats: Darrera nòmina completa (1 mes) / Autònoms.
  – DADES BANCÀRIES: Fotocòpia 1ª fulla de la llibreta amb més de 3 mesos d’antiguitat, o bé, fotocòpia d’un rebut on figuri el nom i cognoms del titular del compte, així com els vint dígits bancaris.

  Important: El titular del contracte de finançament ha de ser titular del compte corrent.

  Requisits per al Finançament

  1.Ser major de 18 anys.
  2. Dades personals (nom, adreça, etc.) Dos telèfons, com a mínim un de fix i un segon número de contacte mòbil o fix, si pot ser el de la feina.

  *Subjecte a estudi i autorització de l’entitat financera.