Taxes d’èxit

Pots descarregar totes les nostres taxes en el següent enllaç descarregar

IAC

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2015-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2015-2019 Embaràs Clínic
0%

IAD

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2015-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2015-2019 Embaràs Clínic
0%

FIV Propi

(mitjana de 36,8 anys)

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 Embaràs Clínic
0%

Transferint 2 blastocists

DGP

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 Embaràs Clínic
0%

Transferint 2 blastocists

Criotransferència

FIV Propi (mitjana 34 anys)

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 Embaràs Clínic
0%

Criotransferència en diferit de 2 blastocists (exclòs DGP)

Ovodonació

(mitjana 41.3 anys)

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 Embaràs Clínic
0%

Transferint 2 blastocists

Criotransferència

Ovodonació (mitjana 41,4 anys)

Societat Espanyola de Fertilitat 2017
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 B-HCG+
0%
Clíniques FIV Marbella i Ovoclinic 2016-2019 Embaràs Clínic
0%

Criotransferència en diferit de 2 blastocists (exclòs DGP)

FIV Propi

Ovòcits vitrificats

SEF 2017

FIV Marbella

(2016-2019)

% Supervivència

0
%

% Fecundació

0
%

% B-HCG +

0
%

Transferint 1.5 blastocists

mitjana 34,5 anys

% Embaràs

0
%
0
%

Transferint 1.5 blastocists

mitjana 34,5 anys

OVODONACIÓ

Ovòcits vitrificats

SEF 2017

FIV Marbella

(2016-2019)

% Supervivència

0
%

% Fecundació

0
%

% B-HCG +

0
%

Transferint 2 blastocists

mitjana 41,5 anys

% Embaràs

0
0
%

Transferint 2 blastocists

mitjana 41,5 anys