Influeixen els microorganismes del cos a la reproducció? Parlem de microbiota

microorganismo_reproducion

Els microorganismes són un conjunt d’ens biològics que només es poden veure a través d’un microscopi. Estan presents en multitud d’hàbitats aigua, terra, aire i per descomptat també en el nostre cos. En aquest grup d’éssers vius s’inclourien entre d’altres bacteris, virus, fongs i llevats.

El conjunt de mircroorganismos que es troben en el cos humà es denomina microbiota. Aquests, realitzen diferents funcions que contribueixen al benefici del seu hoste. Entre elles destacarien la protecció davant d’agents patògens, la seva aportació en la digestió de nutrients i respostes immunes.

Normalment, la microbiota es manté constant si de cas amb lleugeres variacions. Quan es produeix una descompensació en la proporció de microorganismes és quan poden aparèixer inflamacions o malalties.

Gràcies al projecte de Microbioma Humà s’han definit diferents localitzacions corporals on varien no solament el nombre sinó el tipus de microorganismes i arran de diferents estudis, s’ha comprovat que els ambients en què es produeixen els gàmetes o es desenvolupen l’embrió o el fetus, no són estèrils i tenen microbiotas definides.

Per exemple, es parla d’una associació entre microbiomas de líquid fol·licular on es desenvolupen els ovòcits i l’endometri amb la implantació de l’embrió.

Els ovòcits humans maduren en els fol·licles ovàrics i aquests estan en contacte amb el líquid fol·licular. S’ha comprovat que en pacients que se sotmeten a tractaments de reproducció, el líquid fol·licular conté microorganismes. Hi ha la hipòtesi que la presència en quantitats adequades de Lactobacillus té relació amb una millor qualitat embrionària i per tant a majors taxes d’embaràs. Una possible explicació seria causa de les propietats protectores enfront d’altres microbis de l’àcid làctic (el metabòlit més produït pel Lactobacillus).

També s’ha analitzat el microbioma del semen en els homes. Tot i que s’han definit els diferents tipus de microorganismes que hi ha presents, es desconeix encara si tenen alguna relació directa amb la capacitat dels espermatozoides de fertilitzar i donar embrions sans i de bona qualitat.

En relació al fluid endometrial, hi ha certs indicis que apunten que Lactobacillus, que és l’espècie predominant, mostra una relació positiva amb la taxa de nascut viu i que altres microorganismes com Gardnerella, s’associen a fallada d’implantació i / o avortaments primerencs.

Si parlem de la microbiota de la vagina, trobem diferències significatives pel que fa a microorganismes i les seves proporcions en funció de l’ètnia fonamentalment. Algunes composicions determinades de la vagina en el moment anterior a una transferència embrionària en el marc d’un cicle FIV, estan associades a embarassos.

Com a conclusió podríem dir que a través de les diferents investigacions, s’ha canviat la percepció estèril que es tenia del sistema reproductor masculí i femení i s’apunta a una possible relació entre microbiota i reproducció però cal ser cautelosos i seguir investigant per tenir més dades que suportin aquesta relació.

Si vol més informació o té interès en algun dels nostres tractaments no dubti en visitar la nostra web i en posar-se en contacte amb nosaltres.