Política de Qualitat

Des de la direcció del Grup FIV Marbella – Ovobank – Ovoclinic considerem que la Qualitat, la protecció del Medi Ambient i la Seguretat i Salut de les persones que componen l’organització han de ser pilars bàsics que impregnin totes les decisions i iniciatives de les nostres empreses.

L’empresa ha consolidat la seva presència al mercat, com a resultat del procés de màxima especialització del nostre servei al client, centrat en aplicar les tècniques de reproducció assistida necessàries per a cada pacient després de l’estudi de diagnòstic; i en Gestionar l’extracció i el proveïment d’ovòcits a centres col·laboradors perquè puguin dur a terme el servei mèdic que requereix el seu pacient.

Ens comprometem a mantenir una posició de prestigi i lideratge a nivell mundial com Banc de gàmetes i Clíniques especialitzades en Tècniques de reproducció assistida; amb la finalitat de reforçar la confiança, les expectatives i els requisits de les nostres parts interessades, comprometent-nos a:

  • Aconseguir un servei d’alta qualitat, amb una millora contínua dels seus processos.
  • Incorporar tecnologia de primera línia, en el marc del desenvolupament responsable de les nostres tasques amb la salut, medi ambient i la seguretat.
  • Complir amb les demandes dels nostres pacients i col·laboradors.
  • L’adaptació a escenaris i contextos variables, derivats de la diversitat de països on el grup desenvolupa la seva activitat.
  • Tenir un pensament basat en riscos i en la verificació de la seva eficàcia en el desenvolupament de les nostres activitats, complint amb el marc legal, normatiu vigent i altres més restrictius de caràcter voluntari.
  • Potenciar el desenvolupament, la formació, iniciativa, creativitat i el sentit de la responsabilitat dels nostres col·laboradors, possibilitant i fomentant la participació i comunicació en tots els nivells de l’organització.
  • Mantenir una interacció positiva amb l’entorn social mitjançant la implantació d’accions de responsabilitat social.
  • Potenciar la satisfacció de totes les parts interessades en el compliment dels requisits dels nostres clients, en l’establiment d’una interacció positiva amb el nostre entorn i l’adequació de les condicions de treball del nostre equip humà.

Tot això exigeix el desenvolupament d’un sistema de gestió que permeti assolir objectius i metes coherents amb les nostres activitats presents i futures.

Estem convençuts que els objectius seran assolibles amb el compromís de tots. Per fer possible aquesta implicació, la direcció del Grup FIV Marbella – Ovobank – Ovoclinic realitzarà difusió d’aquest document a tot el seu personal, col·laboradors i altres parts interessades.

Enrique Criado Scholz
Director General